ประกาศแผน-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่แบบศูนย์รวม ปี 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

แผน-จ้างเหมาบริการบำรุงฯ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่