ประกาศเชิญชวนรายการโคมไฟผ่าตัดแบบเคลื่อนที่ชนิดหลอด LED ขนาดความสว่าง 160,000 ลักซ์ จำนวน 1 ชุด และโคมไฟผ่าตัดแบบเคลื่อนที่ชนิดหลอด LED ขนาดความสว่าง 140,000 ลักซ์ จำนวน 1 ชุด

โคมไฟผ่าตัด.pdf (13 downloads)