ประกาศเชิญชวนรายการโคมไฟผ่าตัดแบบเคลื่อนที่ชนิดหลอด LED ขนาดความสว่าง 160,000 ลักซ์ จำนวน 1 ชุด และโคมไฟผ่าตัดแบบเคลื่อนที่ชนิดหลอด LED ขนาดความสว่าง 140,000 ลักซ์ จำนวน 1 ชุด

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 09-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

โคมไฟผ่าตัด.pdf - (19 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่