ประกาศร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,000,0000.00 บาท ระหว่างวันที่ 9-17 เมษายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 09-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0006.pdf - (32 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่