กำหนดวันทดสอบการทำ Proof of Concept (POC) โครงการจัดซ์้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ, สี หรือชนิด PED ขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่องพิมพ์ฯ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 19-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศPOCโครงการจัดซื้อตลับหมึก

กำหนดวันเข้าติดตั้งระบบ วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลาตั้งแต่ 9.00 – 16.00 น.

กำหนดวันทดสอบการทำ Proof of Concept (POC)  วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง phuriwach@nmu.ac.th

 

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่