ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างบริการทำความสะอาดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 24-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ด้วน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ สำหรับโครงการจ้างบริการทำความสะอาดของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง

 

ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาทำความสะอาด

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่