ประกาศกำหนดวันทดสอบการทำ Proof of Concept (POC) โครงการจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี (งบประมาณปี 2562 – 2566)

ประกาศกำหนดวันทดสอบการทำ Proof of Concept (POC) โครงการจ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี (งบประมาณปี 2562 – 2566)

ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์)

เข้าติดตั้งระบบ วันที่ 26 เมษายน 2562

กำหนดทดสอบระบบ วันที่ 29 เมษายน 2562

ประกาศPOCเครื่องถ่าย