ประกาศเชิญชวนรายการลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัมพร้มอติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,000,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 22-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0009.pdf - (16 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่