ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ ระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวม เลขที่ 1633/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศ-จ้างบำรุงรักษาฯ ระบบปรับอากาศ

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่