ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ ระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวม เลขที่ 1633/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

ประกาศ-จ้างบำรุงรักษาฯ ระบบปรับอากาศ