ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 รายการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0002-1.pdf - (24 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่