ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการระบบทำความเย็น อาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ระบบ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0003.pdf - (14 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่