ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการระบบทำความเย็น อาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 ระบบ

Scan0003.pdf (12 downloads)