ประกาศร่างประกวดราคารายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับหอผู้ป่วยสามัญ จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 4,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 – 2 พฤษภาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0005.pdf - (25 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่