ประกาศประกวดราคารายการสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง และสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 930,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 – 2 พฤษภาคม 2562

Scan0006-1.pdf (22 downloads)