ประกาศประกวดราคารายการสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง และสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 930,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 – 2 พฤษภาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0006-1.pdf - (31 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่