ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 1 ตู้ ภายในวงเงิน 170,000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 18-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้เย็นเก็บเลือด-จำนวน-1-ตู้-170000.pdf - (16 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่