ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการ รถเข็นเก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์ พร้อมแผ่นรองสำหรับปั้มหัวใจ จำนวน 7 คัน ภายในวงเงิน 280,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

รถเข็นเก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์ฯ-7-คัน-280000.pdf - (13 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่