ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ เลขที่1688/2562 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 01-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาทำความสะอาด (4 เดือน)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่