ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ เลขที่1688/2562 ลงวันที่ 29 เม.ย.62

ประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาทำความสะอาด (4 เดือน)