ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดผ่าตัดพื้นฐานกระดูกสันหลังส่วนเอว จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 1,650,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเลฌกทรอนิกส์ e-bidding

ชุดผ่าตัดพื้นฐานกระดูกสันหลังส่วนเอว-จำนวน-1-ชุด-1650000.pdf (14 downloads)