ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดผ่าตัดพื้นฐานกระดูกสันหลังส่วนเอว จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 1,650,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเลฌกทรอนิกส์ e-bidding

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ชุดผ่าตัดพื้นฐานกระดูกสันหลังส่วนเอว-จำนวน-1-ชุด-1650000.pdf - (19 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่