ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการอุปกรณ์วางเครื่องคอมพิวเตอร์ติดผนัง จำนวน 100 ชุด ภายในวงเงิน 1,930,000 บาท ระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 09-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

อุปกรณ์วางเครื่องคอมพิวเตอร์ติดผนัง-100-ชุด-1930000.pdf - (13 download)

อุปกรณ์วางเครื่องคอมพิวเตอร์ติดผนัง-100-ตัว-1930000.pdf - (10 download)

อุปกรณ์วางเครื่องคอมพิวเตอร์ติดผนัง-100-ตัว-1930000-1.pdf - (11 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่