ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการอุปกรณ์วางเครื่องคอมพิวเตอร์ติดผนัง จำนวน 100 ชุด ภายในวงเงิน 1,930,000 บาท ระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2562

อุปกรณ์วางเครื่องคอมพิวเตอร์ติดผนัง-100-ชุด-1930000.pdf (7 downloads) อุปกรณ์วางเครื่องคอมพิวเตอร์ติดผนัง-100-ตัว-1930000.pdf (6 downloads) อุปกรณ์วางเครื่องคอมพิวเตอร์ติดผนัง-100-ตัว-1930000-1.pdf (8 downloads)