ประกาศเชิญชวน รายการ อุปกรณ์วางเครื่องคอมพิวเตอร์ติดผนัง จำนวน 100 ชุด ภายในวงเงิน 1,930,000 บาท ระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2562

อุปกรณ์วางเครื่องคอมพิวเตอร์ติดผนัง-100-ชุด-1930000-1.pdf (11 downloads)