ประกาศผู้ชนะ รายการ ชุดควบคุมกำลังลมและอุปกรณ์แยกน้ำจากอากาศพร้อมมาตรวัดห้ามเลือด จำนวน 3 ชุด ภายในวงเงิน 378,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ชุดควบคุมกำลังลมและอุปกรณ์แยกน้ำจากอากาศพน้อมมาตรวัดห้ามเลือด-จำนวน-3-ชุด-126000.pdf - (13 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่