ประกาศผู้ชนะ รายการ ชุดควบคุมกำลังลมและอุปกรณ์แยกน้ำจากอากาศพร้อมมาตรวัดห้ามเลือด จำนวน 3 ชุด ภายในวงเงิน 378,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชุดควบคุมกำลังลมและอุปกรณ์แยกน้ำจากอากาศพน้อมมาตรวัดห้ามเลือด-จำนวน-3-ชุด-126000.pdf (8 downloads)