ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเตียงผ่าตัดสำหรับออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง จำนวนเงิน 3,940,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เตียงผ่าตัดสำหรับออร์โธปิดิกส์-จำนวน-1-เตียง-3940000.pdf (13 downloads)