ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเตียงผ่าตัดสำหรับออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง จำนวนเงิน 3,940,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 29-03-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัดสำหรับออร์โธปิดิกส์-จำนวน-1-เตียง-3940000.pdf - (17 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่