ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ตู้เหล็กรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บยา พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด จำนวน 519,900 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ตู้เหล็กรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บยาพร้อมติดตั้ง-จำนวน-2-ชุด-519900.pdf (7 downloads)