ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ตู้เหล็กรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บยา พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด จำนวน 519,900 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ตู้เหล็กรางเลื่อนสำหรับจัดเก็บยาพร้อมติดตั้ง-จำนวน-2-ชุด-519900.pdf - (17 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่