ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 5,193,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1พฤษภาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 26-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา-4-รายการ-5193000.pdf - (15 download)

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา-จำนวน-4-รายการ-5193000.pdf - (16 download)

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา-จำนวน-4-รายการ-5193000-1.pdf - (17 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่