ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 4 รายการ เป็นจำนวนเงิน 5,193,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา-4-รายการ-5193000.pdf (14 downloads) ครุภัณฑ์ทางการศึกษา-จำนวน-4-รายการ-5193000.pdf (14 downloads) ครุภัณฑ์ทางการศึกษา-จำนวน-4-รายการ-5193000-1.pdf (14 downloads)