ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ระบบ server แบบ Hyperconvergence พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ (9,850,000) โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 30-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ระบบ-server-แบบ-Hyperconvergence-พร้อมติดตั้ง-1-ระบบ-9850000.pdf - (25 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่