ประกาศเชิญชวนรายการสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง และสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 930,000.00 บาท

Scan0002.pdf (16 downloads)