ประกาศเชิญชวนรายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรสำหรับหอผู้ป่วยสามัญ จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 4,500,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0003.pdf - (16 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่