ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ รถเข็นแบบเคลื่อนที่สำหรับรองรับติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบ All-in-One พร้อมเครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 11 ชุด ภายในวงเงิน 423,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 08-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

รถเข็นแบบเคลื่อนที่สำหรับรองรับติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฯ-11-ชุด-423500.pdf - (35 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่