ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ รถเข็นแบบเคลื่อนที่สำหรับรองรับติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบ All-in-One พร้อมเครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 11 ชุด ภายในวงเงิน 423,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รถเข็นแบบเคลื่อนที่สำหรับรองรับติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฯ-11-ชุด-423500.pdf (21 downloads)