ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

อุปกรณ์ระบบจัดคิว-1-ระบบเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล-2-เครื่อง.pdf - (20 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่