ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เตียงรับผู้ป่วย จำนวน 6 เตียง ภายในวงเงิน 1,200,000 บาท ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 03-01-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศขอบเขตของงาน-รายการ-เตียงรับผู้ป่วยผ่าตัด-จำนวน-6-เตียง-1200000.pdf - (84 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่