ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เตียงรับผู้ป่วย จำนวน 6 เตียง ภายในวงเงิน 1,200,000 บาท ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561

ประกาศขอบเขตของงาน-รายการ-เตียงรับผู้ป่วยผ่าตัด-จำนวน-6-เตียง-1200000.pdf (78 downloads)