ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ โคมไฟผ่าตัด ชนิดโคมคู่ 2 ดวง ชนิดมีกล้อง จำนวน 6 ชุด ภายในวงเงิน 11,100,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2561

โคมไฟมีกล้อง.pdf (77 downloads)