ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ โคมไฟผ่าตัด ชนิดโคมคู่ 2 ดวง ชนิดไม่มีกล้อง จำนวน 6 ชุด ภายในวงเงิน 9,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2561

โคมไฟไม่มีกล้อง.pdf (106 downloads)