ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรม หู คอ จมูก ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 4,400,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-01-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัดศัลยกรรม.pdf - (103 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่