ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรม หู คอ จมูก ชนิดควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เตียง ภายในวงเงิน 4,400,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2561

เตียงผ่าตัดศัลยกรรม.pdf (96 downloads)