ประกาศขายทอดตลาด เครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจและระบบข้อมูลสำรองภาพเอกซเรย์หัวใจและเครื่องข่าย จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศขายทอดตลาด-1.pdf (135 downloads)