ประกาศขายทอดตลาด เครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องบันทึกการทำงานของหัวใจและระบบข้อมูลสำรองภาพเอกซเรย์หัวใจและเครื่องข่าย จำนวน 1 เครื่อง

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

ประกาศขายทอดตลาด-1.pdf - (151 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่