ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและผ่าตัดส่องกล้องเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน 1 เตียง ภายในวงเงิน 3,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2561

เตียงผ่าตัดศัลยกรรม-1.pdf (107 downloads)