ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและผ่าตัดส่องกล้องเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน 1 เตียง ภายในวงเงิน 3,000,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2561

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 07-01-2018    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เตียงผ่าตัดศัลยกรรม-1.pdf - (110 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่