ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างเหมาสอบทานบัญชีรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ ปีงบประมาณ 2559-2562 ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จำนวน 1 งาน วงเงิน 960,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 17-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0013.pdf - (25 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่