ประกาศเชิญชวนครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 83 รายการ วงเงิน 4,800,000.00 บาท

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 16-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

Scan0014.pdf - (44 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่