ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องช่วยหายใจ สำหรับทารกชนิดความถี่สูงและควบคุมแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,670,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เครื่องช่วยหายใจ-สำหรับทารกชนิดความถี่สูงฯ-จำนวน-1-เครื่อง-1670000.pdf (6 downloads)