ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ เครื่องช่วยหายใจ สำหรับทารกชนิดความถี่สูงและควบคุมแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,670,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 05-04-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

เครื่องช่วยหายใจ-สำหรับทารกชนิดความถี่สูงฯ-จำนวน-1-เครื่อง-1670000.pdf - (26 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่