ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่แบบศูนย์รวม

ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการบำรุงฯระบบปรับอากาศขนาดใหญ่