ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาฯ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่แบบศูนย์รวม

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ประกาศผู้ชนะ-จ้างเหมาบริการบำรุงฯระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่