ร่างประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 161,000,000.-บาท (2)

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

  

ร่างประกาศ-จ้างเหมาบริการฯ CT(2)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่