ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ อุปกรณ์ระบบจัดการคิวผู้ป่วย พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ ภายในวงเงิน 7,725,000 บาท ระหว่างวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2562

หมวดหมู่ : คณะแพทยศาสตร์ พัสดุและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศ : 28-05-2019    ผู้ประกาศ : ทรรษวรา สงเคราะห์ผล


ดาวน์โหลด

อุปกรณ์ระบบจัดการคิวผู้ป่วยพร้อมติดตั้ง-จำนวน-6-รายการ-7725000.pdf - (42 download)

อุปกรณ์ระบบการจัดการคิวผู้ป่วยพร้อมติดตั้ง-จำนวน-6-รายการ-7725000.pdf - (35 download)

อุปกรณ์ระบบจัดการคิวผู้ป่วยพร้อมติดตั้ง-จำนวน-6-รายการ-7725000-1.pdf - (37 download)

ดูเพิ่มเติมแยกตามหมวดหมู่