ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ อุปกรณ์ระบบจัดการคิวผู้ป่วย พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ ภายในวงเงิน 7,725,000 บาท ระหว่างวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2562

อุปกรณ์ระบบจัดการคิวผู้ป่วยพร้อมติดตั้ง-จำนวน-6-รายการ-7725000.pdf (23 downloads) อุปกรณ์ระบบการจัดการคิวผู้ป่วยพร้อมติดตั้ง-จำนวน-6-รายการ-7725000.pdf (14 downloads) อุปกรณ์ระบบจัดการคิวผู้ป่วยพร้อมติดตั้ง-จำนวน-6-รายการ-7725000-1.pdf (16 downloads)