ประกาศร่างขอบเขตของงานรายการเครื่องติดตามการเต้นของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 10 เครื่อง วงเงิน 1,400,000.00 บาท ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2561-2 เมษายน 2561

ร่างประกาศ.pdf (14 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ชุดส่องหลอดลม จำนวน 26 ชุด ภายในวงเงิน 520,000 บาท ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2561

ชุดส่องหลอดลม-จำนวน-26-ชุด-ภายในวงเงิน-520000.pdf (77 downloads) ชุดส่องหลอดลม-จำนวน-26-ชุด-วงเงิน520000.pdf (34 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2561

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันแบบเคลื่อนย้ายได้-จำนวน-3-เครื่อง-1500000.pdf (15 downloads) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันแบบเคลื่อนย้ายได้-จำนวน-3-เครื่อง-1500000-1.pdf (11 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 480,000,000.- บาท ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2561

ร่างประกาศ-2.pdf (28 downloads) ราคากลาง1-1.pdf (10 downloads) ราคากลาง2-1.pdf (14 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการดล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด ๓ กระบอกตา เทคนิคเฟสคอนทราสและฟลูออเรสเซนต์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน ๑ ชุด ภายในวงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ราคากลาง-กล้องจุลทรรศน์หัวกลับหัวกลับชนิด-3-กระบอกตา-จำนวน-1-ชุด-900000.pdf (15 downloads) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด-3-กระบอกตา-เทคนิคเฟสคอนฯ-จำนวน-1-ชุด-900000.pdf (10 downloads)