ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ 07/2563 โครงการจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3ปี จำนวน 20 แผน

ประกาศแผน-กลุ่มน้ำเกลือ.pdf (79 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาโรค-หู-คอ-จมูก-61-รายการ-1.pdf (10 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาชีววัตถุ-28-รายการ.pdf (2 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาใช้นอก.pdf (31 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาดัชนีรักษาแคบ-12-รายการ.pdf (3 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาต่อมไร้ท่อ.pdf (37 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลีอด.pdf (41 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาต้านไวรัส-11-รายการ-1.pdf (2 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาทางเดินปัสสาวะ-14-รายการ.pdf (14 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาปฏิชีวนะ-11-รายการ.pdf (12 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาประเภทสารน้ำ-20-รายการ-1.pdf (4 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาประสาทวิทยา.pdf (42 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยามะเร็ง-11-รายการ.pdf (6 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาระงับปวด.pdf (34 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร-31-รายการ.pdf (13 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด-44-รายการ.pdf (14 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาไขมันในเส้นเลือด-13-รายการ.pdf (21 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาวิสัญญี.pdf (24 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มยาอื่นๆ-52-รายการ.pdf (11 downloads) ประกาศแผน-กลุ่มรังสีวินิจฉัย.pdf (26 downloads)