ประกาศเชิญชวนรายการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยสาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วงเงิน 110,000,000.00 บาท

ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง.pdf (55 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 24 – 29 ส.ค. 2561

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-12-รายการ-2000000.pdf (6 downloads) ร่าง-TOR-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-12-รายการ-2000000.pdf (6 downloads) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จำนวน-12-รายการ-2000000-1.pdf (7 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการ โซฟาแบบยาว จำนวน 166 ตัว ภายในวงเงิน 1,500,000 บาท ระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม 2561

โซฟาแบบยาว-จำนวน-166-ตัว-1500000-บาท.pdf (6 downloads) โซฟาแบบยาว-จำนวน-166-ตัว-1500000.pdf (7 downloads) ราคากลาง-โซฟายาวห้องผู้ป่วยพิเศษ-จำนวน-166-ตัว-วิธี-e-bidding.pdf (4 downloads)

ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลาง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 110,000,000.- บาท ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561-28 สิงหาคม 2561

ประกาศร่างเวชภัณฑ์กลาง.pdf (51 downloads)

ประกาศเชิญชวน รายการ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ภายในวงเงิน 3,000,000 บาทระหว่างวันที่20-27 สค 2561

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือด-พร้อมติดตั้งจำนวน-1-ชุด-3ลบ.pdf (17 downloads)

ประกาศเชิญชวน วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 44 รายการ ภายในวงเงิน 798,376.00 บาท

ประกาศ-วัสดุทางการแพทย์-44-รายการ.pdf (26 downloads) ร่างขอบเขต-การแพทย์-44-รายการ.pdf (26 downloads) ราคากลางอ้างอิง-การแพทย์-44-รายการ.pdf (22 downloads)

ประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ ภายในวงเงิน 1,416,250.00 บาท

ประกาศ-ครุภัณฑ์สำนักงาน-12-รายการ.pdf (14 downloads) ครุภัณฑ์-สำนักงาน-12-รายการ.pdf (12 downloads) ราคากลาง-ครุภัณฑ์-12-รายการ.pdf (14 downloads)