ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ 4/2562 (จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 แผน โดยวิธีคัดเลือก)

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา-จำนวน-7-รายการ.pdf (78 downloads) ราคากลาง indicator.pdf (15 downloads) ราคากลาง Nutri-bag-Nutriline-B.pdf (10 downloads) ราคากลาง Patient-Plate.pdf (14 downloads) ราคากลางผ้าซับช่องท้อง.pdf (10 downloads) ราคากลางแผ่นตรวจน้ำตาล.pdf (10 downloads) ราคากลางสปองโกสเเตน.pdf (13 downloads) ราคากลางไหม96-รายการ.pdf (19 downloads)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ 3/2562 (จัดซื้อด้านพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 แผน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

235-พยาธิ-อิมมูโน.pdf (20 downloads) ราคากลางน้ำยาย้อมชิ้นเนื้อ-งานอิมมูโนฯ.pdf (15 downloads)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ 2/2562 (จัดซื้อด้านไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 4 แผน โดยวิธีคัดเลือก)

370-เครื่องช่วยการเต้น-VVIR.pdf (32 downloads) ราคากลาง 370.-VVIR.pdf (11 downloads) 371-Dual-Chamber-DDDR.pdf (14 downloads) ราคากลาง 371.เครื่องช่วยการเต้น-DDDR.pdf (10 downloads) 372-single-chamber.pdf (20 downloads) ราคากลาง 372.Single-chamber.pdf (10 downloads) 373-Dual-Chamber-AICD.pdf (15 downloads) ราคากลาง 373.AICD-Dual-chamber.pdf (8 downloads)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ 1/2562 (จัดซื้อด้านหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 4 แผน โดยวิธีคัดเลือก)

485-Drug-Eluting-Stent.pdf (24 downloads) ราคากลาง 485.drug-eluting-stent.pdf (14 downloads) 488-Balloon.pdf (20 downloads) ราคากลาง 488.Balloon.pdf (14 downloads) 489-Focus-force-balloon.pdf (13 downloads) ราคากลาง 489.focus-force-balloon.pdf (10 downloads) 496-Micro-catheter.pdf (22 downloads) ราคากลาง 496.Micro-cath.pdf (14 downloads)