ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อสำหรับผ่าตัดกระดูกที่ใส่ข้อเข่าเทียม ข้อสะโพก กระดูกสันหลัง ส่วนคอและส่วนอก)

Scan0001-11.pdf (22 downloads) Scan0002-10.pdf (23 downloads) Scan0003-11.pdf (28 downloads)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 จำนวน 6 โครงการ

น้ำยาล้างเครื่องอัตโนมัติ.pdf (21 downloads) สารเภสัชรังสี 3 รายการ.pdf (17 downloads) gas-cassette.pdf (17 downloads) น้ำยาล้างกล้อง.pdf (17 downloads) หลอดเก็บเลือด.pdf (20 downloads) อุปกรณ์ดามข้อเท้า.pdf (22 downloads)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(จัดซื้อชุดบัตรเก็บตัวอย่างสำหรับเครื่องวิเคราะห์ Helicobacter Pylori)

ชุดบัตรเก็บตัวอย่างสำหรับเครื่องวิเคราะห์ Helicobacter Pylori.pdf (43 downloads)