จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย

จ้างออกแบบโครงการจ้างเหมาปรับปรุง-สุโขทัย.pdf (29 downloads)

ประกาศประกวดราคา-จ้างเหมาบริหารจัดการดูแลศูนย์อาหารและลานจอดรถ อาคารสวัสดิการ ปี 2562 วงเงิน 1,462,500.-บาท ตั้งแต่วันที่ 14-22 พ.ย.61

ประกาศประกวด-จ้างฯดูแลศูนย์อาหาร ปี 62

รายละเอียด-จ้างฯบริหารจัดการศูนย์อาหาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ที่ดินและออกแบบขั้นต้น (Preliminary Design)

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562.pdf (26 downloads)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการดูแลศูนย์อาหารและลานจอดรถ อาคารสวัสดิการ ปี 2562 เป็นเงิน 1,462,500.-บาท ตั้งแต่ 6-12 พ.ย.61

ร่างประกาศประกวดราคา+ขอบเขต-จ้างฯ ดูแลศูนย์อาหาร ปี 62